Cuchara Granita Milkshake

Cuchara grande para milkshake o sundae.